فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

تحقیق عدالت سازمانی (تاریخچه و مفاهیم عدالت سازمانی)

دانلود تحقیق با موضوع عدالت سازمانی (تاریخچه و مفاهیم عدالت سازمانی)، در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آموزش کارآفرینی فارغ التحصیلان

دانلود تحقیق با موضوع آموزش کارآفرینی فارغ التحصیلان، در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری

دانلود تحقیق با موضوع آثار تکلیفی ابطال تصمیمات اداری، در قالب word و در 39 صفحهف قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آثار اجتماعي عدالت اقتصادي

دانلود تحقیق با موضوع آثار اجتماعي عدالت اقتصادي، در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعاریف ،اهمیت ومدل های مدیریت دانش

داتلود تحقیق با موضوع تعاریف ،اهمیت ومدل های مدیریت دانش، در قالب word و در 72 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق کلیات ، تاریخچه و تعاریف RM

دانلود تحقیق با موضوع کلیات ، تاریخچه و تعاریف RM ، در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مفاهیم و دیدگاه های ارزیابی عملکرد سازمانی

دانلود تحقیق با موضوع مفاهیم و دیدگاه های ارزیابی عملکرد سازمانی، در قالب word و 37 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مدل های کیفیت خدمات به مشتریان

دانلود تحقیق با موضوع مدل های کیفیت خدمات به مشتریان، در قالب word و در 63 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق سبک های مدیریتی

دانلود تحقیق با موضوع سبک های مدیریتی، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی