فایل های دسته بندی جامعه شناسی - صفحه 1

آزمونS.C.L-90

دانلود آزمون با موضوع S.C.L-90، در قالب doc و در 9 صفحهف قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه وضعیت زناشویی

دانلود پرسشنامه با موضوع وضعیت زناشویی، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون هوشی آر.بی.کتل- اندازه گیری عامل G مقیاس 2– فرم های A و B

دانلودد پرسشنامه با موضوع هوشی آر.بی.کتل- اندازه گیری عامل G مقیاس 2– فرم های A و B، در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون هوش هيجاني ( 20 سئوالي )

دانلود پرسشنامه با موضوع هوش هيجاني ( 20 سئوالي )، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه قضاوت اخلاقی (MJT)

دانلود پرسشنامه با موضوع قضاوت اخلاقی (MJT)، در قالب doc و در 20 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992

دانلود پرسشنامه با موضوع عاطفه خود آگاه جون پرایسی تانگنی و همکاران 1992 ،

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شخصیتی آیزنک

دانلود پرسشنامه با موضوع شخصیتی آیزنک، در قالب doc و در 13 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

دانلود پرسشنامه با موضوع سنجش نگرش معنوی، در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی

دانلود پرسشنامه با موضوع سنجش خلاقیت عابدی، در قالب doc و در 16 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی