فایل های دسته بندی جامعه شناسی - صفحه 1

پژوهش تعاریف ومفاهیم ودیدگاههای فرهنگ سازمانی

دانلود پژوهش با موضوع تعاریف ومفاهیم ودیدگاههای فرهنگ سازمانی، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش تعاریف وانواع وفاداری مشتریان

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف وانواع وفاداری مشتریان، در قالب word و در 40 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف و راهبردهای سبک های مقابله، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تسلیم و تسلم، قبض

دانلود تحقیق با موضوع تسلیم و تسلم، قبض، در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تزکیه اخلاقی، تهذیب، ذکات، جهاد اکبر، تطهیر

دانلود تحقیق با موضوع تزکیه اخلاقی، تهذیب، ذکات، جهاد اکبر، تطهیر، در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل

دانلود تحقیق با موضوع پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل،

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنی

دانلود تحقیق با موضوع پلیس، کارکرد پلیس، پلیس و امنیت، نظریه های امنی، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بهره وری نیروی انسانی

دانلود تحقیق با موضوع بهره وری نیروی انسانی، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی شرط نتیجه و مقایسه ان باحقوق فرانسه

دانلود تحقیق با موضوع بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه، در قالب word و در 49 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی