فایل های دسته بندی جامعه شناسی - صفحه 1

پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام

دانلود پرسشنامه با موضوع استرس شغلی هلریگل و اسلوکام، در قالب doc و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استرس شغلی کوپر

دانلود پرسشنامه با موضوع استرس شغلی کوپر، در قالب doc و در 1 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI

دانلود پرسشنامه با موضوع استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI، در قالب doc و در 6 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد مدیریت پروژه انریکو

دانلود پرسشنامه با موضوع استاندارد مدیریت پروژه انریکو، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون

دانلود پرسشنامه با موضوع استاندارد کیفیت زندگی کاری ريچارد والتون ، در قالب doc و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد شدة فرهنگ سازماني

دانلود پرسشنامه با موضوع استاندارد شدة فرهنگ سازماني، در قالب doc و در 2 صفحه ، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

دانولد پرسشنامه با موضوع استاندارد شایسته سالاری ، در قالب doc و در 10 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس(1998)

دانلود پرسشنامه با موضوع استاندارد سرمایه فکری بونتیس(1998) ، در قالب doc و در 7 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه استاندارد سبک های مدیریت تعارض

دانلود پرسشنامه با موضوع استاندارد سبک¬های مدیریت تعارض، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی