فایل های دسته بندی روان شناسی - صفحه 1

پژوهش تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف،انواع وطبقه بندی ودیدگاههای افسردگی، در قالب word و در 31 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش تعاریف ومفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف ومفاهیم و دیدگاه ها و سازگاری، در قالب word و در 35 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش تعاریف ومفاهیم سبک های دلبستگی

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف ومفاهیم سبک های دلبستگی، در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بهره وری در آموزش و پرورش

دانلود تحقیق با موضوع بهره وری در آموزش و پرورش، در قالب word و در 27 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اضطراب و تعلل ورزی

دانلود تحقیق با موضوع تحقیق اضطراب و تعلل ورزی، در قالب word و در 75 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اشتیاق کارکنان و اشتیاق شغلی

دانلود تحقیق با موضوع اشتیاق کارکنان و اشتیاق شغلی، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق استرس ادراک شده، فشار روانی

دانلود تحقیق با موضوع استرس ادراک شده، فشار روانی، در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بهزیستی روانشناختی

دانلود تحقیق با موضوع بهزیستی روانشناختی ، در قالب word و در 15 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اختلال یادگیری خواندن

دانلود تحقیق با موضوع اختلال یادگیری خواندن، در قالب word و در 21 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی