فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

پژوهش تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف، ابعاد ونظریات تعهد سازمانی، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش تعاریف و نظریه های سازگاری شغلی و شایستگی سازمانی

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف ونظریه های سازگاری شغلی و شایستگی سازمانی،

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پژوهش تعاریف ومفاهیم عدالت سازمانی

دانلود تحقیق با موضوع تعاریف ومفاهیم عدالت سازمانی، در قالب word و در 19 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت

دانلود تحقیق با موضوع تأمین خواسته، مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت، در قالب word و در 43 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آموزش پیش از دبستان

دانلود تحقیق با موضوع آموزش پیش از دبستان، در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی

دانلود تحقیق با موضوع استرس شغلی، فشارهای سازمانی، در قالب word و در 42 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ارتباطات سازمانی

دانلود تحقیق با موضوع ارتباطات سازمانی، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق اثریخشی سازمانی و اثربخشی تیمی

دانلود تحقیق با موضوع اثریخشی سازمانی و اثربخشی تیمی، در قالب word و در 39 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعهد سازمانی

دانلود تحقیق با موضوع تعهد سازمانی، در قالب word و در 65 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی