لیست فایل ها - صفحه 1

پاورپوینت اصل سوم تیراندازی

بهترین حالت گیری 1- حالتی است که بدن در شرایط مختلف بتواند بدون کوچکترین لرزش و دامنه حرکتی تیراندازی نماید. 2- بدن تحت فشار نبوده و در راحتی کامل باشد. 3- بتواند در شرایط عملیاتی جان خود را حفظ نماید .( خطرات اصابت گلوله و ترکش ) 4- بتواند با توجه ب

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصل دوم تیراندازی

عضلات تیرانداز جهت حالت گیری صحیح باید بداند چه عواملی در نگه داری سلاح موثر هستند ما به سه سیستم میتوانیم حالت گیری نماییم 1- سیستم اسکلتی 2- سیستم عضلانی 3- سیستم عضلانی اسکلتی به نظر شما کدام سیستم میتواند مارا در کنترل سلاح و کنترل لرزش یاری نمای

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصل چهارم تیراندازی

تک تیرانداز باید بتواند از فاصله 300 -150 متری خود را از دید دو دیده بان آموزش دیده پنهان کند. تک تیرانداز باید بتواند ده هدف نظامی را ظرف 30 ثانیه در فواصل 5 تا 300 متری با استفاده از دوربین سلاح خود کشف کند تک تیرانداز باید بتواند بدون اینکه کشف شو

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت گشتاور و اهرم ها

جفت نیرو جفت نیرو: دو نیروی برابر که به صورت غیر مرکزی به جسم وارد می شوند و موازي و مختلف الجهتند. اگر دو نیروی غیر مرکزی برابر به جسم وارد شود جسم در جای خود دوران می نماید و جابجایی اتفاق نمی افتد. اگر یک نیروی غیر مرکزی به جسم اثر نماید جسم هم دو

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصل اول تیراندازی

1-آمادگي روحي و رواني بدرستيكه نماز انسان را از فحشاء و منكرات باز ميدارد تير اندازي هنر به نمايش گذاشتن قدرت تمركز است استرس در حقيقت پاسخ بدن ما به محيط اطرافمان است. اين واكنش اغلب در اثر وقايع خاصي پديد مي آيد. تغييرات استرس آفرين مي توانند فيزي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول پیام های آسمانی مقطع نهم تو را چگونه بشناسم؟

حمد و تسبیح خداوند «حمد»: به معني «ستايش» است. وقتي ميگوييم «الحمدالله»، ميخواهيم بگوييم كه «هر ستايش براي خداست.» «تسبيح»: به معني «پاك دانستن» است. وقتي ميگوييم «سبحاناالله»، ميخواهيم بگوييم كه «خداوند از هر نقـص و عيبي، منزه است. در حمد و ستايش،

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی مقطع نهم حرکت چیست

فعالیت مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر (m) اندازه گیری می شوند، ولی می توانیم آنها را برحسب واحدهای بزرگ تر یا کوچک تر طول نیز بیان کنیم . الف) مسافت طی شده در شکل اسلاید قبل چقدر است؟ مقدار به دست آمده را برحسب مترm و کیلومتر km

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع جانوران

جانوران مهره دار :جانورانی که اسکلت داخلی یا ستون مهره دارند ، در شاخه ی مهره داران قرار میگیرند . جانوران بی مهره : جانورانی که اسکلت خارجی دارند و یا اسکلتی ندارند ، در شاخه ی بی مهره ها قرار می دهند . ساده ترین جانوران دریازی هستند این جانوران در

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم مقطع نهم جانوران بی مهره

برخی ویژگی‌های کلی جانوران: 1 .همگی پریاخته ای هستند. 2 .یاخته‌های همه آنها، یوکاریوت ( هوهسته‌ای) هستند. 3 .همگی هتروتروف (مصرف کننده) هستند. 4 .هیچ کدام از یاخته‌های آنها دارای دیوارە یاخته‌ای نیستند. 5.به غیر از اسفنج‌ها که ساده‌ترین جانوران هستند

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی