لیست فایل ها - صفحه 2

پاورپوینت گشتاور و اهرم ها

جفت نیرو جفت نیرو: دو نیروی برابر که به صورت غیر مرکزی به جسم وارد می شوند و موازي و مختلف الجهتند. اگر دو نیروی غیر مرکزی برابر به جسم وارد شود جسم در جای خود دوران می نماید و جابجایی اتفاق نمی افتد. اگر یک نیروی غیر مرکزی به جسم اثر نماید جسم هم دو

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصل اول تیراندازی

1-آمادگي روحي و رواني بدرستيكه نماز انسان را از فحشاء و منكرات باز ميدارد تير اندازي هنر به نمايش گذاشتن قدرت تمركز است استرس در حقيقت پاسخ بدن ما به محيط اطرافمان است. اين واكنش اغلب در اثر وقايع خاصي پديد مي آيد. تغييرات استرس آفرين مي توانند فيزي

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول پیام های آسمانی مقطع نهم تو را چگونه بشناسم؟

حمد و تسبیح خداوند «حمد»: به معني «ستايش» است. وقتي ميگوييم «الحمدالله»، ميخواهيم بگوييم كه «هر ستايش براي خداست.» «تسبيح»: به معني «پاك دانستن» است. وقتي ميگوييم «سبحاناالله»، ميخواهيم بگوييم كه «خداوند از هر نقـص و عيبي، منزه است. در حمد و ستايش،

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی مقطع نهم حرکت چیست

فعالیت مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر (m) اندازه گیری می شوند، ولی می توانیم آنها را برحسب واحدهای بزرگ تر یا کوچک تر طول نیز بیان کنیم . الف) مسافت طی شده در شکل اسلاید قبل چقدر است؟ مقدار به دست آمده را برحسب مترm و کیلومتر km

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انواع جانوران

جانوران مهره دار :جانورانی که اسکلت داخلی یا ستون مهره دارند ، در شاخه ی مهره داران قرار میگیرند . جانوران بی مهره : جانورانی که اسکلت خارجی دارند و یا اسکلتی ندارند ، در شاخه ی بی مهره ها قرار می دهند . ساده ترین جانوران دریازی هستند این جانوران در

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم مقطع نهم جانوران بی مهره

برخی ویژگی‌های کلی جانوران: 1 .همگی پریاخته ای هستند. 2 .یاخته‌های همه آنها، یوکاریوت ( هوهسته‌ای) هستند. 3 .همگی هتروتروف (مصرف کننده) هستند. 4 .هیچ کدام از یاخته‌های آنها دارای دیوارە یاخته‌ای نیستند. 5.به غیر از اسفنج‌ها که ساده‌ترین جانوران هستند

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم علوم مقطع نهم جانوران بی مهره

شما جانوری را می شناسید که ستون مهره و اسکلت داخلی ندارند مانند کرم خاکی،پشه،عنکبوت،حلزون. در این فصل با این گروه از جانوران بیشتر آشنا ی شوید جانوران به دو گروه تقسيم مي شوند. مهره دار: جانوراني هستند كه ستون مهره و اسكلت داخلي دارند. بي مهره: جان

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل اول علوم تجربی مقطع نهم مواد و نقش آنها در زندگی

مواد مواد در تمام بخش های زندگی ما وجود دارند. اگر با دقت به اطراف خود بنگرید، مواد بسیار زیادی مانند: چوب، فلز،گچ، شیشه، چرم، انواع خوراکی، لباس، دارو و..... موادی که از یک نوع ماده تشـکیل شـده باشـند، مواد خالص نامیده می شوند مثل : آب مقطر - نمک

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس 1 تا 3 فارسی مقطع نهم آفرینش ،عجایب صنع ،مثل آیینه

تشبیه: مثل و مانند کردن اسمی به اسم دیگر به دلیل اشتراک در یک صفت. ارکان تشبیه: 1-مشبه: اسم اول یا طرف اول 2-مشبه به: اسم دوم یا طرف دوم 3-ادات تشبیه:مثل،مانند،گویا،چو،همچو، 4-وجه شبه: دلیل اشتراک دو طرف تشبیه هسته: اسمی است که کلماتی به آن اضافه می

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی